Results for Coder-Confession

Code chuẩn PHP cho Junior Developer

Hoàng Quang 6/03/2017
Optical Blogger  - Tại sao lại giới thiệu code chuẩn PHP mà không giới thiệu code chuẩn Jav, C#. Quá đơn giản, mình đang làm trên PH...Read More
Code chuẩn PHP cho Junior Developer Code chuẩn PHP cho Junior Developer Reviewed by Hoàng Quang on 6/03/2017 Rating: 5
Những pha nguy hiểm mà lập trình viên không thể tránh trong đời Những pha nguy hiểm mà lập trình viên không thể tránh trong đời Reviewed by Hoàng Quang on 5/19/2017 Rating: 5